Żłobek Lupikowo przy ul. Krzyckiej 42 we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie zadania z budżetu państwa z programu MALUCH+ 2021 na dofinansowanie miejsc opieki w żłobku.

Wartość dofinansowania – 80 zł/miesięcznie na funkcjonowanie 1 miejsca opieki.

Całkowita wartość zadania – 9600,00 zł.

 

Rodzice dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka Lupikowo przy ul. Krzyckiej 42 we Wrocławiu otrzymują każdego miesiąca 2021 roku pomniejszenie opłaty o 80 zł, wynikające z przyznanego dofinansowania.