Rodziców, którzy rozważają edukację domową, ale z różnych względów, nie mogą w pełni zaangażować się w nauczanie swojego dziecka, zapraszamy do pierwszej klasy w Lupikowie, działającej na zasadzie grupowej edukacji domowej.

Grupa dzieci, licząca max. 8 osób będzie rozwijała swoje zdolności pod okiem wspaniałego pedagoga - dyplomowanego nauczyciela z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi.

Zajęcia dydaktyczne, w tym realizacja podstawy programowej będzie odbywała się min. w formie projektów edukacyjnych, w wybranym przez nauczyciela prowadzącego, temacie.

1 klasa tak, ale nie formalnie. 
Formalnie nasze dzieci będą zapisane do szkoły przyjaznej edukacji domowej (ED) w Rękowie.
Dzieci we wrześniu dostaną legitymację szkolną, a także świadectwo ukończenia pierwszej klasy, po zdaniu egzaminu.
Warunkiem zapisania dziecka do piewrszej klasy w Lupikowie jest uzyskanie opinii z poradni psychologiczno, pedagogicznej.
Pierwsza klasa w Lupikowie jest alternatywą, do typowego nauczania szkolnego.
Wierzymy że przez rok nasz projekt rozwinie się na tyle, by od września 2018 roku formalnie być już katolicką szkołą, w której dzieci będą mogły kontynuować naukę w klasie drugiej.