KARNETY
(opłata stała za miesiąc)

żłobek
(1-3 lata)

przedszkole
(3-6 lat)

Grand Lupik

(opieka w godz. 7.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku)

1 660 zł

1 500 zł

Smart Lupik

(opieka w godz. 7.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku)

1 560 zł

1 430 zł

 

  

W cenie karnetów:

W ramach karnetów – żłobek:

bogata oferta zajęć: edukacyjne, ruchowe, muzyczne,
plastyczne, bajeczkowo/teatrzyk, rytmika, imprezy tematyczne, logopeda, fizjoterapeuta.
Ponadto: porady pedagogiczne i psychologiczne, konsultacje,
mailing – informacje o dzieciach i pracy żłobka, materiały
plastyczne i pomoce edukacyjne.

W ramach karnetów – przedszkole:
zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową, rytmika,
język angielski, gimnastyka, zaj. logopedyczne, religia, imprezy tematyczne.
Ponadto: porady pedagogiczne i psychologiczne, zajęcia
logopedyczne, mailing – informacje o dzieciach i pracy
przedszkola, konsultacje, materiały plastyczne, większość
wycieczek i pomocy edukacyjnych.

 

Cennik obowiązuje od 1 września 2023 r.

 

Ponadto: Wyżywienie za dodatkową opłatą, obejmuje śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek – stawka żywieniowa 24,50 zł/dzień
(płatne z góry za dany miesiąc,
umowa jest podpisywana z firmą cateringową)
● Każda dodatkowa godzina poza karnetem Smart Lupik kosztuje 20 zł (w godzinach 7:00 – 17:00);
po godzinie 17.00 każde rozpoczęte pół godziny kosztuje 20 zł
 Czas pobytu dziecka w Lupikowie liczony jest od momentu wejścia dziecka do sali do chwili jego wyjścia, z zaokrągleniem do pół godziny w górę.        Rodzice dzieci uczęszczających na karnet Smart zobowiązani są do wpisania godzin przyjścia i wyjścia z Lupikowa, w sytuacji odbioru dziecka po 17:00 każdy rodzic zapisuje tę informację na liście
 Opłata wpisowa na rok szkolny wynosi 600 zł
 Opłata w pierwszym miesiącu uczęszczania dla nowych dzieci (okres adaptacji) zostanie pomniejszona o 15%