W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ogłaszamy nabór do nowego żłobka Lupikowo.
Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, 25 rodziców/opiekunów zamieszkujacych teren Gminy i Powiatu Wrocław. W ramach projektu zostanie utworzonych 25 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat, w tym również dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Poniżej znajdą Państwo listę osób przyjętych, a także listę osób znajdujących się na liscie rezerwowej.

Informujemy, że dla osób znajdujących się na liście rankingowej/osób przyjętych odbędzie się  spotkanie informacyjne - 22 lutego o godz.10.00 w budynku przy ul. Krzyckiej 42

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny : 662047160, 602458592


Wyniki rekrutacji dzieci – projekt „CZAS NA ŻŁOBEK”:

LISTA RANKINGOWA – OSOBY PRZYJĘTE:

L.P.

IDENTYFIKATOR UCZESTNIKA PROJEKTU (RODZICA!)

1.

82083007626

2.

82091009768

3.

86033008101

4.

82030500608

5.

88101711706

6.

82021710368

7.

82021710368

8.

78092805892

9.

87060810808

10.

90122815404

11.

87121302947

12.

93032007826

13.

87080502792

14.

92021207243

15.

83031513105

16.

86021810721

17.

88062504605

18.

83012706502

19.

88020512444

20.

81100903602

21.

84042408008

22.

89051208827

23.

80011718064

24.

82120515080

25.

82011305606


Wyniki rekrutacji dzieci – projekt „CZAS NA ŻŁOBEK”:

LISTA REZERWOWA:

L.P.

IDENTYFIKATOR UCZESTNIKA PROJEKTU (RODZICA!)

1.

88091516529

2.

87090512109

3.

81050912781

4.

85082714443

5.

89021013347

6.

88062111829

7.

80112912569

8.

86010905928

9.

86082704645

10.

83031812860

11.

83031812860

12.

86102201260

13.

86081917189

14.

84032621383

15.

76122902782

16.

87031208869

17.

86111006645

18.

85032815569

19.

82080517887

20.

84081509520

21.

82070408344

22.

86020815840

23.

84101800824

24.

88010515125

25.

88031701789

26.

89051604005

27.

92061809104

28.

92061809104

29.

86052013287

 

 

89072605045 – kandydat nie spełnia kryteriów formalnych.


Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy spełnieniu wszelkich kryteriów formalnych, zgodne z wytycznymi projektu, to:

  1. osoby bezrobotne
  2. osoby bierne zawodowo (w tym urlopy wychowawcze)
  3. osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ue logotypy