W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ogłaszamy REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do nowego żłobka Lupikowo, znajdującego się przy ul. Jeździeckiej 2a/27.
Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, 25 rodziców/opiekunów zamieszkujących teren Gminy i Powiatu Wrocław. W ramach projektu zostanie utworzonych 25 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat, w tym również dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej– projekt „CZAS NA ŻŁOBEK”:

LISTA RANKINGOWA – OSOBY PRZYJĘTE:

L.P.

PESEL UCZESTNIKA PROJEKTU (RODZICA!)

1.

89101804144

2.

86100616374

3.

84010907063

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej – projekt „CZAS NA ŻŁOBEK”:

LISTA REZERWOWA:

L.P.

PESEL UCZESTNIKA PROJEKTU (RODZICA!)

1.

88012615786

2.

92030615367

3.

84101003180

4.

83040615106

5.

85030813545

6.

82012715040

7.

83072111849

8.

82091517429

9.

85052504276

10.

90060701861

11.

81111906728

12.

89012314668

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny : 662047160

Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy spełnieniu wszelkich kryteriów formalnych, zgodne z wytycznymi projektu, to:

  1. osoby bezrobotne
  2. osoby bierne zawodowo (w tym urlopy wychowawcze)
  3. osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ue logotypy